Lehtimaja, Inkeri, ja Lari Kotilainen. ”Suomea Toisena Kielenä Puhuvan työntekijän Erilinjaiset Vuorot Kokousvuorovaikutuksessa”. Virittäjä 123, no. 3 (lokakuuta 21, 2019). Viitattu lokakuuta 22, 2020. https://journal.fi/virittaja/article/view/72965.