Lilja, Niina. ”<i>Tiedätkö mikä on suo?</i> Kielellisen epäsymmetrian topikalisointi kakkoskielisessä arkikeskustelussa [<i>Do you know what ‘swamp’ means?</i> Topicalising linguistic asymmetry in second-language interaction]”. Virittäjä 116, no. 4 (joulukuuta 28, 2012). Viitattu kesäkuuta 21, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/7485.