Jääskeläinen, Anni, ja Aino Koivisto. ”Konjunktio, partikkeli vai konnektiivi?”. Virittäjä 116, no. 4 (joulukuuta 28, 2012). Viitattu helmikuuta 21, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/7488.