Mäntynen, Anne. ”Etnografinen Tutkimus Suomalaisuuden Representaatioista Ruotsissa”. Virittäjä 117, no. 1 (maaliskuuta 24, 2013). Viitattu joulukuuta 2, 2020. https://journal.fi/virittaja/article/view/7645.