Salminen, Jutta. ”Kiellon Muodot Ja Merkitykset”. Virittäjä 117, no. 1 (maaliskuuta 24, 2013). Viitattu syyskuuta 29, 2020. https://journal.fi/virittaja/article/view/7672.