Katajamäki, Heli. ”Tekijän Identiteetti Taloussanomalehtien pääkirjoituksissa: Pääkirjoitustoimittajan Sosiaalisesta Roolista Tuotettu, Teksteistä Tulkittu”. Virittäjä 123, no. 1 (maaliskuuta 20, 2019). Viitattu joulukuuta 8, 2019. https://journal.fi/virittaja/article/view/77509.