Eilola, Laura. ”Keholliset Ja Materiaaliset Sananselityssekvenssit Aikuisten S2-Lukutaito-Opiskelijoiden Luokkahuonevuorovaikutuksessa”. Virittäjä 124, no. 2 (kesäkuuta 18, 2020). Viitattu marraskuuta 24, 2020. https://journal.fi/virittaja/article/view/77994.