Eilola, Laura. ”Keholliset Ja Materiaaliset Sananselityssekvenssit Aikuisten S2-Lukutaito-Opiskelijoiden Luokkahuonevuorovaikutuksessa”. Virittäjä 124, no. 2 (kesäkuuta 17, 2020). Viitattu tammikuuta 24, 2022. https://journal.fi/virittaja/article/view/77994.