Rahkonen, Pauli. ”Suomen Etymologisesti läpinäkymätöntä vesistönimistöä [Etymological Opacity in Finnish Hydronyms]”. Virittäjä 117, no. 1 (maaliskuuta 24, 2013). Viitattu heinäkuuta 15, 2020. https://journal.fi/virittaja/article/view/7843.