Jääskeläinen, Anni. ”Adjektiivien polysemiaa konstruktioissa: Miten tiheyden adjektiivien merkitykset ilmenevät? ”. Virittäjä 127, no. 3 (lokakuuta 10, 2023). Viitattu helmikuuta 26, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/84893.