Pitkänen, Taina, Maija Tervola, Merja Toivonen, ja Elise Kosunen. ”Kielellisen Merkityksen välittymisen Ongelmia maahanmuuttajalääkärien Potilastenteissä”. Virittäjä 125, no. 3 (lokakuuta 13, 2021). Viitattu huhtikuuta 1, 2023. https://journal.fi/virittaja/article/view/95381.