1.
Mäntylä E. Miten eroavat toisistaan uskallakin ja uskallapa? Uhkauskonstruktion muotovarianttien erojen tarkastelua . Virittäjä [Internet]. 10. lokakuuta 2023 [viitattu 26. helmikuuta 2024];127(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/109490