1.
Repo E. Yhdessä kohti kielitietoista koulua: Näkökulmia lisääntyvän kielellisen moninaisuuden tukemiseen. Virittäjä [Internet]. 10. lokakuuta 2023 [viitattu 18. heinäkuuta 2024];127(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/127578