1.
Silvennoinen OO. Analogian ja kontrastin ongelma kognitiivisessa kielitieteessä. Virittäjä [Internet]. 10. lokakuuta 2023 [viitattu 25. helmikuuta 2024];127(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/129032