1.
Paulaharju S. Kansa murrehavaintojen tekijänä. Virittäjä [Internet]. 1. tammikuuta 1908 [viitattu 19. heinäkuuta 2024];12:124. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/23367