1.
Hakulinen L. Lisiä meteorologis-affektisten sanueiden merkityksenkehityksen tuntemiseen. Virittäjä [Internet]. 1. tammikuuta 1942 [viitattu 1. joulukuuta 2021];46:256. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31104