1.
Väänänen V. Latinaisperäisten sanojen etuvokaalia edeltävän c:n ääntämisestä. Virittäjä [Internet]. 1. tammikuuta 1947 [viitattu 22. huhtikuuta 2024];51:95. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31924