1.
Lid N. Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorin viran perustaminen ja täyttäminen. Virittäjä [Internet]. 1. tammikuuta 1947 [viitattu 18. huhtikuuta 2024];51:212. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31940