1.
Kurki T. Murteenseuruun ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen ja muutos. Virittäjä [Internet]. 3. tammikuuta 2001 [viitattu 30. marraskuuta 2020];105(3):431. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40114