1.
Palander M. Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin. Virittäjä [Internet]. 1. tammikuuta 2007 [viitattu 2. joulukuuta 2020];111(1):24. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40541