1.
Heinzmann S, Lehtinen K. Lukukokemuksia, viestintätaitoja ja sanaston hallintaa S2-oppijalle. Virittäjä [Internet]. 1. tammikuuta 2007 [viitattu 28. helmikuuta 2021];111(1):142. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40555