1.
Shore S. Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. Virittäjä [Internet]. 1. tammikuuta 2008 [viitattu 12. kesäkuuta 2024];112(1):24. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40639