1.
Kotilainen L. Konstruktioiden dynamiikkaa. Virittäjä [Internet]. 1. tammikuuta 2008 [viitattu 21. maaliskuuta 2023];112(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40643