1.
Halonen M. Puhutun kielen variantit resurssina monikielisten koululaisten kirjoitelmissa [Variants of spoken language as a resource in essays by multilingual schoolchildren]. Virittäjä [Internet]. 1. syyskuuta 2009 [viitattu 28. marraskuuta 2021];113(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4201