1.
Aalto E, Mustonen S, Tukia K. Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana [Functionalism as the basis for teaching a second language]. Virittäjä [Internet]. 1. syyskuuta 2009 [viitattu 29. tammikuuta 2023];113(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4204