1.
Pahikkala J. Havaintoja V3-lauseiden lisääntymisestä. Virittäjä [Internet]. 1. joulukuuta 2009 [viitattu 21. syyskuuta 2021];113(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4225