1.
Helasvuo M-L, Huumo T. Mikä subjekti on? [On the subject of subject in Finnish]. Virittäjä [Internet]. 1. kesäkuuta 2010 [viitattu 21. helmikuuta 2024];114(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4328