1.
Kulkki-Nieminen A. Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä. Virittäjä [Internet]. 1. syyskuuta 2010 [viitattu 3. joulukuuta 2022];114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4352