1.
Kauppinen M. Lukemisen linjaukset äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa. Virittäjä [Internet]. 1. syyskuuta 2010 [viitattu 30. tammikuuta 2023];114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4354