1.
Siiroinen M. Aikamatkoja ja nykypäivää äänitallenteiden maailmassa. Suomen kielen nauhoitearkiston 50-vuotisjuhlavuoden satoa. Virittäjä [Internet]. 1. syyskuuta 2010 [viitattu 5. joulukuuta 2022];114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4356