1.
Karttunen M, Rouhikoski A. Kentällä kokeillen: murresyntaksin tutkijat uusia aineistoja kokoamassa. Virittäjä [Internet]. 1. syyskuuta 2010 [viitattu 20. lokakuuta 2020];114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4358