1.
Kalliokoski J. Suomi toisena kielenä näkökulma kaunokirjallisuuden ymmärtämiseen ja tulkintaan. Virittäjä [Internet]. 1. syyskuuta 2010 [viitattu 2. joulukuuta 2022];114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4360