1.
Mikkola L, Saaristo H. Tamperelaisen kieliyhteisön historiaa. Virittäjä [Internet]. 1. syyskuuta 2010 [viitattu 5. joulukuuta 2022];114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4364