1.
Berg M. Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe [Discourse presentations and expository schemes in the Finnish matriculation examination of literary skills]. Virittäjä [Internet]. 25. lokakuuta 2011 [viitattu 21. kesäkuuta 2024];115(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4548