1.
Salo M. Romanikielinen ja romanikieleen pohjautuva kieliaines Suomen romanien suomenkielisessä verkkokeskustelussa. Virittäjä [Internet]. 22. joulukuuta 2017 [viitattu 29. helmikuuta 2024];121(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/50950