1.
Tammelin-Laine T. Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa. Virittäjä [Internet]. 11. heinäkuuta 2015 [viitattu 16. heinäkuuta 2024];119(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/50957