1.
Salminen J. Mitä tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</i&gt;-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa. Virittäjä [Internet]. 28. maaliskuuta 2017 [viitattu 6. kesäkuuta 2020];121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/52322