1.
Salminen J. Mitä tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</i>-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa. Virittäjä [Internet]. 5. huhtikuuta 2017 [viitattu 25. helmikuuta 2024];121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/52322