1.
Salminen J. <i>Epäillä</i&gt;-verbin polaarinen kaksihahmotteisuus merkitysmuutoksena. Virittäjä [Internet]. 28. maaliskuuta 2017 [viitattu 18. lokakuuta 2019];121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/52323