1.
Uusitupa M, Koivisto V, Palander M. Raja-Karjalan murteet ja raja-alueiden kielimuotojen nimitykset. Virittäjä [Internet]. 5. huhtikuuta 2017 [viitattu 29. tammikuuta 2023];121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/53121