1.
Honkola T. Kielten makro- ja mikroevoluutio: Kielten erkaantumisen tutkiminen evoluutiobiologisista lähtökohdista. Virittäjä [Internet]. 24. maaliskuuta 2016 [viitattu 25. helmikuuta 2021];120(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/55518