1.
Honko M, Jarvis S, Vainio S. Lukijat sanaston monimuotoisuutta määrittämässä: Leksikaalisen diversiteetin tarkastelua määrällisen ja laadullisen tutkimuksen rajapinnassa. Virittäjä [Internet]. 20. maaliskuuta 2019 [viitattu 27. tammikuuta 2022];123(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/59025