1.
Tolvanen E. Viranomaisviestintää kahdella kielellä: Ruotsin- ja suomenkieliset eläketekstit Suomessa ja Ruotsissa systeemis-funktionaalisesta näkökulmasta. Virittäjä [Internet]. 5. huhtikuuta 2017 [viitattu 30. marraskuuta 2023];121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/60554