1.
Koivistoinen H. Muuttuva ymmärrys kielenoppimisesta ja -opetuksesta: oppilaiden, vanhempien ja tulevien kielenopettajien näkökulmia. Virittäjä [Internet]. 23. maaliskuuta 2017 [viitattu 9. heinäkuuta 2020];121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/60875