1.
Lehtonen M. Havaintoja lyhentämiskäytänteistä eräissä 1500-luvun suomalaisissa käsikirjoitusteksteissä. Virittäjä [Internet]. 17. kesäkuuta 2019 [viitattu 30. toukokuuta 2020];123(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/65395