1.
Siiroinen M. Yleistajuista fennistiikkaa kevyellä otteella. Virittäjä [Internet]. 21. maaliskuuta 2018 [viitattu 21. lokakuuta 2021];122(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/65449