1.
Lappalainen H, Mustanoja L, O’Dell M. Miten ja milloin yksilön kieli muuttuu? Helsinkiläisidiolektien muutos ja muutoksen tutkimuksen menetelmät. Virittäjä [Internet]. 15. joulukuuta 2019 [viitattu 26. lokakuuta 2020];123(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/67808