1.
Mäntynen A, Halonen M, Pietikäinen S, Solin A. Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä [Theory and practice in the analysis of language ideologies]. Virittäjä [Internet]. 1. marraskuuta 2012 [viitattu 29. lokakuuta 2020];116(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/6815