1.
Strömmer M. Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. Virittäjä [Internet]. 14. kesäkuuta 2018 [viitattu 22. marraskuuta 2019];122(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/69051