1.
Arantola L, Heinoja S, Kok M, Massinen H, Uusitupa M. Sotkamon murretta tallentamassa: Terveisiä murteenseuruuhankkeen kolmannelta kierrokselta. Virittäjä [Internet]. 19. kesäkuuta 2018 [viitattu 17. lokakuuta 2019];122(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/69703